Richard Stallman Software libre para una sociedad libre #pdf

Software libre para una sociedad libre

Software libre para una sociedad libre

Software Libre para una sociedad libre

Richard Stallman

ISBN: 978-84-933555-1-7
Edición: 2004
Introducción: Lawrece Lessig

Comprar libro en “Librería traficantes de sueños”.

LA PRESENTE EDICIÓN SOFTWARE LIBRE PARA UNA SOCIEDAD LIBRE es la primera edición castellana autorizada por Richard M. Stallman de su libro Free Software, Free Society.
Un exhaustivo conjunto de ensayos y
artículos que recorren la década de 1990 y los primeros años del nuevo milenio, y que conforman quizás la mejor apología escrita del software libre como dispositivo de libertad y democracia. Seguir lendo

Bo Coñecer/ FLOK Society

Coñecemento aberto, conocimiento abierto, free KnowledgementFLOK Society/ Bo coñecer

Modelos Sostibles e políticas públicas para unha economía social do coñecemento comun e aberto no Estado do Ecuador.

ISBN 978-9942-21-120-0
Edición: 2015
Descargar gratis FLOK Society/Bo Coñecer en PDF

Flok siñifica Free/Libre Open Knowledgement.
Neste traballo colaborativo, en cuia construcción traballaron mais de 1500 persoas amosanse alternativas ó capitalismo coginitivo e mercantilista tanto dende o punto de resolución dos conflitos como do procedemento de resolución dende propostas de política pública, procesos participativos innovadores entre movementos sociais, institucións académicas e sectoriais e expertas rexionais e internacionais, utilizando na súa totalidade tecnoloxías libres e metodoloxías colaborativas.
Este proxecto de investigación/acción participativa aberto nacido no Estado do Ecuador atravesa as fronteiras para dialogar co mundo arredor das propostas de transformación estatal e rexional cara unha economía social do coñecemento común e aberto.
O Manual abarca os eidos dos:

.- Recursos educativos abertos.

.- Investigación colaborativa, participativa e aberta.

.- Acceso e disponibilidade na era da cultura libre.

.- Sistemas agrolimentarios abertos e sustentables.

.- Cencia cidadán, saberes ancestrais e biodiversidad aplicada a economía social do coñecemento.

.- Diseño aberto e fabricación distribuida.

.- Coñecementos libres, enerxía distribuida e empoderamento social para un troco da matriz enerxética.

.- Ecosistemas de innovación e producción baseadas no hardware libre.

.- Programas libres e de código aberto na administración pública.

.- Accesibilidade, soberanía e autoxestión das infraestructuras da comunicación.

Seguir lendo

Lawrence Lessig: Por una cultura libre

Por una cultura libre _lessigLawrence Lessig

Por una cultura libre
(Free Culture)

(How big media uses technology and the law to lock down culture and creativity)

ISBN: 84-96453-01-4
Descargar Lawrence Lessing / Free Culture PDF

Las tecnologías digitales, ligadas a Internet, podrían producir un mercado para la construcción y el cultivo de la cultura, inmensamente más competitivo y vibrante; ese mercado podría incluir una gama mucho más amplia y diversa de creatividad; y, dependiendo de unos pocos factores importantes, esos creadores podrían ganar de media más de lo que ganan con el sistema de hoy en día —todo esto en tanto en cuanto las RCAs actuales no usen las leyes para protegerse contra esta competencia. Seguir lendo