Open Data Structures (An Introduction) Pat Morin

Morin (Pat).
Open Data Structures (An Introduction)

Descarga:
isbn 978-1-927356-38-8(pbk.).
isbn 978-1-927356-39-5 (pdf).
isbn 978-1-927356-40-1(epub)

Moitas empresas multimillonarias foron construídas en torno ás estruturas de datos. ¿Como pode ser iso?
Se pararmos a pensar sobre elo, decataremonos que interactuamos con estruturas de datos constantemente. Seguir lendo